Category

نشتی آب ترکیدگی لوله
اشیا سخت در توالت
گاهی اشیاء سخت و گاها بزرگ ، دلیل اصلی گرفتگی است که البته متلاشی کردن آنها با فنر لوله بازکنی هم امکان پذیر نیست. این اشیاء باید بیرون آورده شوند تا گرفتگی باز شود. بنابراین قیمت بیرون آوردن اشیاء قبل از انجام کار به اطلاع شما می رسد. برای این کار بهتر است شرایط کار...
برای ادامه مطلب کلیک کنید
باز كردن چاه توالت با اسید رفع گرفتگی توالت فرنگی با اسید
چاه توالت که بگیرد شاید 3 راه عمده به ذهنتان برسد.باز كردن چاه توالت با اسید (رفع گرفتگی توالت فرنگی با اسید) یا استفاده از سرویسکار مجرب که مجهز به دستگاه فنر لوله بازکنی باشد و سوم اینکه خودتان با ابزار ساده خانگی گرفتگی توالت را باز کنید. کدام را انتخاب کنیم؟ استفاده از دستگاه...
برای ادامه مطلب کلیک کنید
پیدا کردن نشتی آب. نشت آب از کجاست
گاهی اوقات ، نشت آبی که تشخیص داده نشود می تواند هزینه های زیادی را برای شما به بار بیاورد و باعث نم دادن دیوار و خراب شدن گچ ساختمان شما بشود و یا حتی به سازه ساختمان شما آسیب بزند. پس هر چه سریعتر این مشکل باید برطرف شود سوراخ شدن و ترکیدگی لوله...
برای ادامه مطلب کلیک کنید
تعمیر نشتی لوله آب با بست لوله
نشت آب و سوراخی لوله اگر که برطرف نشوند می توانند خرابی های زیادی را برای منزل شما به بار بیاورند راه حل های موقتی برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد که شما می توانید از آن استفاده کنید مثل استفاده از اپوکسی ( نوعی چسب لوله) یا بست مخصوص لوله . برای برطرف...
برای ادامه مطلب کلیک کنید