Day

نوامبر 7, 2019
پیدا کردن نشتی آب. نشت آب از کجاست
گاهی اوقات ، نشت آبی که تشخیص داده نشود می تواند هزینه های زیادی را برای شما به بار بیاورد و باعث نم دادن دیوار و خراب شدن گچ ساختمان شما بشود و یا حتی به سازه ساختمان شما آسیب بزند. پس هر چه سریعتر این مشکل باید برطرف شود سوراخ شدن و ترکیدگی لوله...
برای ادامه مطلب کلیک کنید
تعمیر نشتی لوله آب با بست لوله
نشت آب و سوراخی لوله اگر که برطرف نشوند می توانند خرابی های زیادی را برای منزل شما به بار بیاورند راه حل های موقتی برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد که شما می توانید از آن استفاده کنید مثل استفاده از اپوکسی ( نوعی چسب لوله) یا بست مخصوص لوله . برای برطرف...
برای ادامه مطلب کلیک کنید