پروژه های آچاگ

نمونه کارهای ما نشان دهنده کیفیت خدمات ماست

سرویسکاران آچاگ هر هفته اشیاء قیمتی و با ارزش زیادی را از سیفون توالت فرنگی و ایرانی و همچنین حمام و ظرفشویی خارج می کنند.

ولی با توجه به حریم خصوصی منازل و خانواده ها امکان تهیه عکس و تصویر از منازل ، به سادگی میسر نیست.

با وجود این سعی در این داریم که در پروژه های انجام شده با کسب رضایت از مشتریان گرامی اقدام به تهیه تصاویر از نمونه کارها کرده و در این صفحه در معرض نمایش عموم قرار دهیم.